Studiekeuze testen
Studiekeuze testen

Na het doen van Studiekeuze Testen beschik je over deskundige en uitgebreide informatie om de juiste school- of studiekeuze te maken. We gebruiken testen van de hoogste kwaliteit. Zo is je aanleg/intelligentie heel belangrijk voor de te maken keuze. We meten niet alleen je niveau, maar vooral hoe je aanleg is opgebouwd en hoe de diverse aanlegfactoren met elkaar in verband staan. Ben je sterker in redeneren of ben je meer iemand die van feitenkennis houdt, ben je meer taalkundig onderlegd of juist meer wiskundig? Naast je aanleg is ook je motivatie van groot belang voor het welslagen van een opleiding. We onderzoeken uitgebreid welke zaken jou uitdagen en brengen situaties in beeld waarin jij het best presteert.

METEN IS WETEN!

Test je aanleg met de Differentiële Aanlegtest

Het woord zegt het al. Differentieel geeft de verschillen aan in je aanleg om te leren. Ben je geboren met meer aanleg voor taal of ben je iemand die beter met cijfers of gegevens overweg kan. Dit is belangrijk om te weten als je voor een studiekeuze staat. Maar net zo belangrijk is het om te weten hoe je deze aanleg tot nu toe hebt ontwikkeld. Hoe sterk is je rekenvaardigheid of je woordenkennis.

Test je interesses met de Amsterdamse Beroepen Interesse Vragenlijst

Er zijn door de jaren heen al heel wat beroepsinteresse testen bedacht en ontwikkeld. Vele ervan vind je ook op internet. Het probleem van de meeste van deze testen is vaak dat ze te compact zijn, waardoor een weinig genuanceerd beeld ontstaat. De Abiv is zeer uitgebreid en meet je interesses in veel gebieden. Daarnaast worden jouw antwoorden vergeleken met een vergelijkingsgroep binnen je vooropleiding of niveau.

StudiekeuzeLimburg Facebook

 

Copyright © 2018 All Rights Reserved - Onderdeel van QPPS - www.qpps.nl