Studiekeuze testen

We meten niet alleen je niveau, maar vooral hoe je aanleg is opgebouwd en hoe de diverse aanlegfactoren met elkaar in verband staan.

Jouw studiekeuze testen

Met de juiste psychodiagnostiek naar de juiste studiekeuze.

Welk resultaat mag je verwachten?

Duidelijk advies in je profiel- of studiekeuze MBO, HBO, WO

Inzicht in de belangrijkste succesfactoren voor je studie

Testen van de hoogste kwaliteit

Uitgebreide nabespreking van jouw testuitslagen

Opmarsroute A en B voor je studiekeuze

Duidelijke, richtinggevende rapportage

 

 

 

Hoe doen we dat?

Na het doen van Studiekeuze Testen beschik je over deskundige en uitgebreide informatie om de juiste school- profiel of studiekeuze te maken. We gebruiken testen van de hoogste kwaliteit. Zo is je aanleg/intelligentie heel belangrijk voor de te maken keuze. We meten niet alleen je niveau, maar vooral hoe je aanleg is opgebouwd en hoe de diverse aanlegfactoren met elkaar in verband staan. Ben je sterker in redeneren of ben je meer iemand die van feitenkennis houdt, ben je meer taalkundig onderlegd of juist meer wiskundig? Naast je aanleg is ook je motivatie van groot belang voor het welslagen van een opleiding. We onderzoeken uitgebreid welke zaken jou uitdagen en brengen situaties in beeld waarin jij het best presteert.

METEN IS WETEN!

 

Copyright © All Rights Reserved